Www.ski4u.cz > Rádce > Návod k použití skluzavky INTEX Water Slide

Návod k použití skluzavky INTEX Water Slide

Návod k použití Skluzavka Water Slide,  záruční list

Před jakoukoliv manipulací se skluzavkou si prosím prostudujte tento návod. Chybnou manipulací v rozporu s návodem můžete skluzavku neopravitelně poškodit, nebo může dojít k újmě na zdraví.. Nesouhlasíte-li z jakoukoliv částí manuálu,či je Vám něco nesrozumitelného, kontaktujte nás. Skluzavka Intex  je pečlivě vyrobena z kvalitního materiálu dle normy DIN7871. Každá skluzavka je při výstupu z továrny je kontrolována a je 48 hodin nafouknutá. Tudíž  garantujeme 100% bezvadnost! Uschovejte tento návod pro pozdější použití. ZDE DOPLŇTE VÝROBNÍ ČÍSLO:

Skladování a údržba: Doporučená teplota skladování je vyšší než 18 st. C. Pokud skladujete skluzavku při menší teplotě, pak je nutno skluzavku před rozložením temperovat na tuto teplotu ponecháním v teplejším prostředí. Teplota skladování: +60 až -10st.C. Skladujte v suchu a temnu. Omývat jen mýdlovým roztokem. Před složením vysušit. Očistit od písku a bahna. Nepoužívat tlakové čističe. Stačí zahradní hadice, mýdlo, houba.

Nafukování: Najděte místo bez ostrých předmětů (travin, kamenů, apod.) Rozviňte skluzavku na plocho na zem a připravte si pumpu. Při nafukování  pumpou používejte redukce vhodné k nafouknutí jednotlivých otvorů. Postupujte podle čísel komor v pořadí podle čísel u ventilů vyznačených. Nikdy nepoužívejte vysokotlaké kompresory! Dofoukněte každou komoru tak, až je na dotek pevná, nikoliv tvrdá! DODRŽUJTE A NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ TLAK vzduchu , který je označen na štítku skluzavky...max 0,8PSI ! Tento tlak průběžně kontrolujte vhodným manometrem (není součástí dodávky, skladem v eshopu). Při zvětšení tlaku v komoře (např.vlivem teploty okolí) se tlak vzduchu zvětší a je nutno okamžitě komoru upustit!. Při přehuštění válců může dojít k deformaci válce, či k porušení pláště ve spojích. Toto nelze uznat za oprávněnou reklamaci, nejedná se výrobní, nebo materiálovou vadu,  ale za nedodržení návodu k použití! Hlídejte tedy teplotu okolí a tlak vzduchu v komorách. Pak Vám bude skluzavka sloužit léta ! TIP : pokud člun nafoukáte v horkém dni, pak večer po smrštění vzduchu může člun působit dojmem, že skluzavka uchází- je na omak měkčí a tlakoměr ukáže i podstatně nižší hodnotu tlaku. Toto je zapříčiněno smrštěním zchládlého vzduchu.  Případnou trhlinu však objevíte mýdlovým roztokem. 

Na skluzavku  připojit zahradní hadici pro zvlhčování kluzné plochy- použijte přiloženou redukci.

Použití bostonského ventilu: Ventil má dvě krytky- šroubení. Horní je pro nafukování- odšroubujte otáčením proti směru chodu hodinových ručiček. Po nafouknutí válce pečlivě dotáhněte. Kolem horní krytky nesmí ucházet vzduch, je-li zašroubovaná- kontrolujte před vložením skluzavky do bazénu! Druhá krytka (spodní šroubení) je pro rychlovyfukování. Ve spodní krytce je umístěna membrána bránící rychlému úniku vzduch při nafukování. Nedotýkat se vnějšího šroubení spodní krytky, je-li skluzavka na vodě. Při nafukování odšroubujte horní krytku a dolní dotáhněte. Použijte redukci na pumpě.

Oprava: Během užívání můžete skluzavku propíchnout. Lokalizujte místo mýdlovou vodou. Očistěte. Odmastěte. V základní výbavě skluzavky je nouzová samolepící lata. Jedná se o samolepku velikosti cca 6x6cm – samolepka je potištěna cizojazyčnými nápisy . Nevyhazujte!Vystřihněte latu odpovídajícího rozměru. Zatižte spoj na 30min. a po tuto dobu nenafukujte. Po uplynutí 30 minut skluzavku nafoukněte. Pokud záplata nedrží, je nutno použít lepidlo na PVC  (doporučujeme Vinil – Ceys)+ záplaty na gumové čluny a rafty- nejsou součástí dodávky- zakoupíte v obchodní síti. Toto není součásti výstroje setu. Postupujte podle návodu od výrobce lepidla.

Bezpečnostní a provozní instrukce:

 • poznejte všechna místní omezení, výstrahy pro provoz na vodních plochách, bazénech
 • kontrolujte předpověď počasí a aktuální stav počasí – sílu větru, bouřky- nepoužívejte skluzavku hrozí-li nárazový vítr nad 4 m/s, či přívalové deště a bouřky.
 • Pozor na vodní proudy (např. v moři)
 • před použitím skonrolujte tlak v komorách, těsnost ventilů, kompletnost, nepoškozenost
 • nepřetěžujte skluzavku- maximální zátěž jedna osoba 95kg
 • jezděte s nohama dopředu
 • nekuřte
 • neužívejte alkoholické nápoje
 • před použitím skluzavky zvažte svůj zdravotní stav
 • minimální věk uživatele je 8 let, plavec!
 • pro použití nezletilými osobami je nutný dozor dospělé osoby, plavce, která je schopna poskytnout tonoucímu první pomoc
 • nepodplavávejte pod skluzavkou, ani neplavte pod vodou do míst dopadu
 • pozor na kolize, před sklouznutím se přesvědčte, že není v dosahu plavec, se kterým by hrozila kolize
 • dodržujte obecné zásady pro plavání a sportování v bazénech, či jiných vodních plochách
 • umístěte skluzavku tak, aby nedošlo po sklouznutí k nárazu jezdce do dna, nebo stěny bazénu, či vodní plochy.
 • Umístěte skluzavku tak, aby nedošlo k propíchnutí ostrými předměty
 • Pozor na pády při šplhání na vrchol skluzavky. Držte se madel. Neskákejte ze skluzavky do vody, ani na břeh.
 • Užívejte skluzavku s rozvahou, bezpečně.

Záruka: výrobky Intex jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů. Výrobce dává 90 denní záruku na výskyt výrobních , či materiálových vad (v souladu s právními podmínkami země uživatele). Záruka se vztahuje na prvního majitele. Dojde-li v této době k závadě, kontaktujte zástupce firmy Intex (viz.faktura). Vada bude posouzena. Pokud bude reklamace oprávněná, bude vada zdarma odstraněna, nebo součástka vyměněna. Tato záruka neplatí, je-li člun poškozen nehodou, omylem, nesprávným zacházením, špatnou údržbou, či dalšími neovlivnitelnými okolnostmi (propíchnutí, oděr, běžné opotřebení, provádění úprav v barvě , tvaru, apod.)

Pečlivě si prostudujte manuál a v případě nejasností, či nedoručení českého překladu kontaktujte  našeho operátora.

Dodavatel: ALPINE TRADE CZ s.r.o., Pod Tlustou 5058, Zlín. www.levnesnowboardy.cz