Www.ski4u.cz > Rádce > Provoz lodí v Chorvatku?

Provoz lodí v Chorvatku?

27.4.2010

Soubor:
ceskiinformace.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
2MB

 

Množí se nám dotazy  jak je to vlastně s provozem malých člunů v Chorvatsku. Zde máte překlad platně legislativy

Doklady: 

Plavidla, která se nezapisují do rejstříku, a která mají výkon pohonného motoru stejný nebo nižší než 5 kW musí řídit osoba, která má osvědčení nejméně jako vůdce člunu kategorie A (t.j. Mezinárodní průkaz Vůdce malého plavidla, Národní -chorvatský- průkaz vůdce malého plavidla A)

Reportáž TV NOva o dokladech k malým člunům: zde

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících na kapitanátu nebo jeho pobočce. Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam osob na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m nebo větší, jakož i plavidlo délky menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 kW nebo větší. Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak,sandolina, šlapadlo a pod.).

Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatské republice. Pomocné čluny stejně jako jet-ski, podléhají stejným předpisům. Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou a platnost nálepky je rok ode dne vydání. Ústřižek nálepky se musí zalepit na seznam osob. Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální doklady:

 • nálepka
 • ověřený seznam posádky a cestujících
 • ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku, pro plavidla, která přijíždějí po pevnině a pro plavidla, která zůstávají v Chorvatsku přes zimu)
 • důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
 • důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo
 • důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám.
 • důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem.
 • námořní informační mapa

Obstaráním nálepky uhrazujete následující poplatky:

 • poplatek za bezpečnost plavby
 • poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)
 • poplatek za námořní informační mapu
 • správní poplatek

UPOZORNĚNÍ

Plavidlem se nesmí v Chorvatsku převážet cestující za poplatek, nebo vykonávat hospodářská činnost Pro plavidla, která provádějí kabotáž (převoz věcí a cestujících mezi chorvatskými přístavy) bez povolení příslušného ministerstva námořnictví, jsou předem určené pokuty a ochranné opatření k zabavení plavidla.

VYPLOUVÁNÍ PLAVIDEL Z CHORVATSKE REPUBLIKY

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:

 • podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní dopravu
 • ověřit seznam posádky a cestujících v přistavním kapitanátu nebo pobočce přistavního kapitanátu.
 • Po vykonání povinnosti je velitel plavidla povinnen nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

Poplatky (2008):

Výše poplatku za bezpečnost plavby při obstarání nálepky závisí na délce plavidla a činí:

Uvedené částky se snižují o 10% za každou po sobě následující nálepku nejvýše však o 50% z výše poplatku. Po uplynutí platnosti nálepky, s cílem uskutečnění nároku na slevu, je nutné ji obstarat do konce kalendářního roku, ve kterém vypršela lhůta. Následující nálepka se může obstarat předem (v kalendářním roce, kdy jí končí platnost) s tím, že začne platit po skončení platnosti předcházející nálepky (viněty).

 • Poplatek za světelnou signalizaci činí 20 kn/m délky pro zahraniční plavidla a 40 kn/m délky pro zahraniční jachty. Zaplacený poplatek za světelnou signalizaci platí rovněž na období jednoho roku.
 • Správní poplatek je 40 kn.
 • Poplatek za námořní informační mapu – dle ceníku Chorvatského hydrografického institutu je 20 kn.

SEZNAM POSÁDKY A CESTUJÍCÍCH

Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku a cestující na plavidle, musí ho mít všechna plavidla, která do Chorvatska připlouvají po moři a potvrzuje ho kapitanát nebo jeho pobočka podpisem a razítkem. Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu během pobytu v chorvatském moři a období platnosti nálepky měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu nebo jeho pobočce. Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít popis posádky a cestujících. Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku nebo cestující s níž připlula ze zahraničí a nalodit nové členy posádky nebo cestující, ale tehdy je povinnen tyto buď vylodit mimo Chorvatskou republiku nebo vyhotovit Seznam osob. Všechny změny Seznamu posádky i cestujících musí být přihlášené na kapitanátu/jeho pobočce a jimi potvrzené.

Plavidla, která přijíždí po souši nebo zůstávají v Chorvatsku v úschově přes zimu a nemají podmínky pro delší pobyt osob na plavidle (plavidla bez lůžek), nemusí mít seznam posádky a cestujících.

Za plavidla:

 • Do 3 m délky a síle motoru přes 5 KW 140 Kn
 • 3 – 4 m délky 210 Kn
 • 4 – 5 m délky 280 Kn
 • 5 – 6 m délky 350 Kn
 • 6 – 7 m délky 525 Kn
 • 7 – 8 m délky 630 Kn
 • 8 – 9 m délky 735 Kn
 • 9 – 10 m délky 840 Kn
 • 10 – 11 m délky 945 Kn
 • 11 – 12 m délky 1050 Kn

Za jachty:

 • 12 – 15 m délky 1225 Kn
 • 15 – 20 m délky 1400 Kn
 • 20 – 30 m délky 1575 Kn
 • nad 30 m délky 1750 Kn

 

Loading...

Rady pro spotřebitele